تلفن: 88574469 021 تماس با ما

 

روشنایی سقفی - مدل تایل 30*30

اطلاعات عمومی

این محصول قابل نصب در مکان های اداری و مراکز صنعتی بوده و گزینه مناسبی جهت جایگزینی با انواع لامپهای فلورسنت وحتی کم مصرف است

 با استفاده از تکنیک جمع آوری نور توسط لنز و جلوگیری از هدر رفتن آن، راندمان این محصول به بالاتر از 98% میرسد

ویژگی ها

مشخصات فنی

عمر کارکرد 50000 ساعت

حرارت تولیدی کمتر از 40 درجه

وزن بسیار کمتر نسبت به انواع ترانس دار

قابلیت اختیاری نصب باطری پشتیبان

قابلیت اختیاری نصب سنسور حرکت

قابلیت اختیاری کنترل گروهی در شبکه

180-250 Volt

17 Watt

0.075 Ampere

21

10-60 c

1000 ± 100 g

گسترده

95%

ولتاژ کاری

توان مصرفی

جریان مصرفی

درجه حفاظت

دمای کارکرد

وزن

زاویه لنز

کارکرد در رطوبت نسبی

ابعاد

اندازه ها بر حسب میلیمتر میباشند

روشنایی سقفی - مدل تایل 60*60

اطلاعات عمومی

این محصول قابل نصب در مکان های اداری و مراکز صنعتی بوده و گزینه مناسبی جهت جایگزینی با انواع لامپهای فلورسنت وحتی کم مصرف است

 با استفاده از تکنیک جمع آوری نور توسط لنز و جلوگیری از هدر رفتن آن، راندمان این محصول به بالاتر از 98% میرسد

ویژگی ها

مشخصات فنی

عمر کارکرد 50000 ساعت

حرارت تولیدی کمتر از 40 درجه

وزن بسیار کمتر نسبت به انواع ترانس دار

قابلیت اختیاری نصب باطری پشتیبان

قابلیت اختیاری نصب سنسور حرکت

قابلیت اختیاری کنترل گروهی در شبکه

180-250 Volt

33 Watt

0.15 Ampere

21

10-60 c

2200 ± 100 g

گسترده

95%

ولتاژ کاری

توان مصرفی

جریان مصرفی

درجه حفاظت

دمای کارکرد

وزن

زاویه لنز

کارکرد در رطوبت نسبی

ابعاد

اندازه ها بر حسب میلیمتر میباشند

روشنایی سقفی - مدل تایل 30*120

اطلاعات عمومی

این محصول قابل نصب در مکان های اداری و مراکز صنعتی بوده و گزینه مناسبی جهت جایگزینی با انواع لامپهای فلورسنت وحتی کم مصرف است

 با استفاده از تکنیک جمع آوری نور توسط لنز و جلوگیری از هدر رفتن آن، راندمان این محصول به بالاتر از 98% میرسد

ویژگی ها

مشخصات فنی

عمر کارکرد 50000 ساعت

حرارت تولیدی کمتر از 40 درجه

وزن بسیار کمتر نسبت به انواع ترانس دار

قابلیت اختیاری نصب باطری پشتیبان

قابلیت اختیاری نصب سنسور حرکت

قابلیت اختیاری کنترل گروهی در شبکه

180-250 Volt

44 Watt

0.2 Ampere

21

10-60 c

2200 ± 100 g

گسترده

95%

ولتاژ کاری

توان مصرفی

جریان مصرفی

درجه حفاظت

دمای کارکرد

وزن

زاویه لنز

کارکرد در رطوبت نسبی

ابعاد

اندازه ها بر حسب میلیمتر میباشند

روشنایی سقفی - مدل تایل 60*120

اطلاعات عمومی

این محصول قابل نصب در مکان های اداری و مراکز صنعتی بوده و گزینه مناسبی جهت جایگزینی با انواع لامپهای فلورسنت وحتی کم مصرف است

 با استفاده از تکنیک جمع آوری نور توسط لنز و جلوگیری از هدر رفتن آن، راندمان این محصول به بالاتر از 98% میرسد

ویژگی ها

مشخصات فنی

عمر کارکرد 50000 ساعت

حرارت تولیدی کمتر از 40 درجه

وزن بسیار کمتر نسبت به انواع ترانس دار

قابلیت اختیاری نصب باطری پشتیبان

قابلیت اختیاری نصب سنسور حرکت

قابلیت اختیاری کنترل گروهی در شبکه

180-250 Volt

66 Watt

0.3 Ampere

21

10-60 c

4400 ± 100 g

گسترده

95%

ولتاژ کاری

توان مصرفی

جریان مصرفی

درجه حفاظت

دمای کارکرد

وزن

زاویه لنز

کارکرد در رطوبت نسبی

ابعاد

اندازه ها بر حسب میلیمتر میباشند

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.